Alksnėnų parapija
Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?! (Rom 8,31)


 

Sekmadienio homilijos


Grįžti į peržiūrą

2022-05-15

V Velykų sekmadienis

PER KANČIAS Į DANGŲ

Skaitiniai
Liaudyje dažnas posakis, kad gyvenimas yra ne rožėm klotas. Panašią mintį randame ir Šventajame Rašte. Apaštalų darbų knygoje sakoma: „Per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę“.
Net pačiam Dievui, tapusiam žmogumi, šioje žemėje buvo nelengva. Jis Pats per daugelį vargų mums atnešė išganymą su balsiu šauksmu ir ašaromis siųsdamas Savo prašymus ir maldavimus į Tėvą. Evangelija pasakoja, kaip nuo Paskutinės Vakarienės stalo pasišalinus Judui Jėzus prabyla apie Savo misijos išsipildymą. Priešaky – didžiausia kančia, bet Jėzus džiaugiasi, kad pagaliau tai įvyks. Nuo Judo pabučiavimo viskas išsispręs labai greitai: Jėzus atsiduos į Tėvo rankas, Jis kris į skausmo bedugnę pasitikėdamas vien Tėvo meile.
Savo laiku skandalą sukėlęs režisieriaus Martino Scorsese filmas „Paskutinis Kristaus gundymas“ žiūrovui leidžia pamąstyti, kas būtų, jei Jėzus nebūtų priėmęs Tėvo valios – kančios ir kryžiaus, jeigu Jis būtų žmogiškai pasirinkęs lengvesnį kelią. Prieš žiūrovo akis prabėga tas kitas Jėzaus gyvenimo variantas: Jis turi žmoną, augina vaikus, sulaukia senatvės, o pasaulis neišgelbėtas, jis visas eina į pražūtį.
Filmo gale – paguodos gurkšnis. Pasirodo, visa tai buvo tik vizija, tik gundymas, paskutinis gundymas. Jėzus atgauna sąmonę ir pamato, kad yra tvirtai prikaltas prie kryžiaus. Viskas įvyko, kas turėjo įvykti. Jis išgelbėjo pasaulį. Su didžiuliu palengvėjimu ir kančią pranokstančia ramybe Jis ištaria „Atlikta“, nuleidžia galvą ir atiduoda dvasią.
Mes, krikščionys, Jėzaus mokiniai, lygiuojamės į savo Mokytoją. Kai kris šios tikrovės uždanga – ji ir taip nelabai tvirtai laikosi, – pamatysime, kad buvo prasminga tik viena – daryti tai, ko Jis iš mūsų tikėjosi nepaisant, kaip tai sunku.
Romėnišką posakį „jei nori taikos, ruoškis karui“ galima transformuoti į krikščionišką – „jei nori džiaugsmo, nebijok skausmo“, „jei nori laimės, priimk kančią“, „jei nori gyvenimo, ruoškis mirčiai“.
Į Dangų, pasak Jėzaus, įeinama per ankštus vartus, ir siauras kelias į Jį veda. Bet po to siauro kelio ir už tų ankštų vartų... siurprizas, Dievo paruoštas tiems, kas Jį myli.Grįžti į peržiūrą