Alksnėnų parapija
Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?! (Rom 8,31)


 

Sekmadienio homilijos


Grįžti į peržiūrą

2022-04-15

Didysis penktadienis

NEMATOMA PERGALĖ

Skaitiniai
Didįjį Penktadienį užverda lemtinga kova tarp gėrio ir blogio. Blogis ištraukia visus savo ginklus, sutelkia visas pajėgas ir puola. Jis – išradingas, nesmeigia tiesiai širdin. Jam neužtenka žudyti. Jis nori pažeminti, paniekinti, sutrypti.
Keista, kad į blogio pajėgas įsijungia daug savanorių: minia, skanduojanti „Ant kryžiaus jį!“, tarnas, rodąs uolumą smogdamas į Jėzaus veidą ir garsiai replikuodamas, kad girdėtų tie, kas gali jį pakelti tarnyboje – „Šitaip tu atsakai vyriausiajam kunigui“, kareiviai... Paprastai reikia įsakymo, kad kareivis ką nors padarytų. O šie savo iniciatyva, iš smagumo nupina erškėčių vainiką, surengia karaliaus pagerbimo spektaklį, muša, daužo... Jiems smagu, linksma... Smagu pasityčioti iš valdžios. Juolab iš paties karaliaus.
Atrodo, kad blogis laimi. Jis triumfuoja apsvaigęs nuo savo galios. Viskas jo rankose, jo valdžioje. Jam nebėra nieko uždrausto, nieko švento. Jis peržengia visas įmanomas raudonas linijas.
Gėrio pusėje – tik saujelė: Jėzus, Jo motina, kelios moterys ir mokinys. Mirtinai sužeistas miršta gėrio stovyklos vadas. Neišvengiama kapituliacija...
Tik viena detalė: nugalėtojus skelbs Tas, Kuris Savo rankoje laiko visą visatą, Kuris „numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius, alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia“ (Lk 1, 52-53), Kurį žavi ne ristas žirgas, ne raumeningas stipruolis, bet tas, kuris Viešpaties bijo ir Jo gerumu pasikliauja (plg., Ps 147, 10-11).
Keistu būdu didžiausias blogio triumfas tampa absoliučiu jo paties pralaimėjimu. Nugalėtasis tampa nugalėtoju. Bejėgė auka – pasaulio Teisėju. Pajuokos – Jo pagarbinimu.
Jis tikrai yra Karalius. Erškėčių vainikas labiau nei auksinė karūna parodo šio Karaliaus garbę ir Jo atjautą kenčiantiems. Kol kas dar galima klupčioti prieš Jį pajuokai, kaip darė kareiviai. Bet ateis laikas, kai prieš Jį suklups kiekvienas kelis Danguje, žemėje ir po žeme. Ir jau ne juokais.Grįžti į peržiūrą